Musik og sang - studieindspilning

Musik og sang - studieindspilning

Klassetrin
Vi kan tilbyde skoleklasser, musik valgfagshold og kor en rigtig studieindspilning.

Fag
Musik

Primært kompetenceområde og læringsmål
Musikudøvelse—eleven får viden om spilleteknik og sammenspil

Indhold og arbejdsform
Dagen starter med introduktion af studie/indspilningsforløb:
Indspilning på flere spor, forskellige typer af mikrofoner og anvendelse heraf, mixerpult, equali-zer, effektmaskiner, kompressor samt elektriske, akkustiske og digitale instrumenter m.v. Her-efter indspilles, lyttes og evalueres. Børnene får her kontinuerligt indsigt i tekniske og audiomæs-sige forhold. Til sidst skal der mixes. Børnene får viden om digitale teknikker til at bearbejde det indspillede.

Forslag til indspilningsforløb – andre ønsker kan varetages:
1. En ren live-indspilning hvor alle synger/spiller samtidigt.
2. En såkaldt ”lagkage-indspilning” hvor de enkelte instrumenter/vokaler bliver indspillet særskilt.
3. Et mix af punkt 1 og 2 hvor der f.eks. først indspilles en rytmegruppe og efterfølgende lægges resterende instrumenter/vokaler på enkeltvis efter ønske.

Varighed
Aftales mellem skolen og musiklærer, Karsten Laut

Sted
'Det Lille Musikhus' Hovedgaden 83, Vester Hornum

Hvornår
Efter aftale med Karsten Laut

Kontakt kulturskolen@vesthimmerland.dk, 99668826 eller Karsten Laut 40963124. lautkarsten@gmail.com

Forud for indspilningen tages der kontakt til teknikeren med hensyn til antal elever, antal sangere samt instrumentering. CD kan bestilles. 

Timepris: 60 min. á 410 kr.

​PDF