På opdagelse med kroppen

På opdagelse med kroppen
Musik og billedkunst i institutionen
Kulturskolen tilbyder flere kunstforløb, hvor I kan gå på opdagelse med kroppen i musik, sang, dans og billedkunst sammen med os, Jane Wieben og Gitte Chren. Det er muligt at booke et musik/billedkunstforløb, et billedkunstforløb eller et musikforløb. 
 
Når vi bevæger os i det æstetiske, får vi mulighed for at få øje på, at vi alle oplever forskelligt. Det vil sige, at jeg som person måske får en helt anden oplevelse end den min bedste ven får. Vi har valgt at projekterne i  ”På opdagelse med kroppen” skal være procesorienteret, da det netop er der, hvor det enkelte barns oplevelse er i fokus. Vi ved fra forskningen og ud fra egne erfaringer, at hvis vi har et slutresultat for øje, så bliver dette ofte styrende for processen. Hermed kan glæden, det umiddelbare udtryk og fordybelsen meget let komme i anden række. Det ønsker vi ikke i dette projekt. Især kan vi som voksne let blive styret af, om noget er pænt eller mindre pænt, om der bor dinosaurer og hvaler i skoven eller om børnene bruger malingen rigtigt etc. Derfor er der i dette projekt, heller ikke noget som er rigtigt eller forkert. Vi følger børnene, på deres præmisser. Hermed understøtter vi deres fantasi, kreativitet og deres umiddelbare oplevelse af musik, dans, sang og billedkunst. Udgangspunktet er derfor et holistisk syn på barnet og barnets møde med kunsten.
 
Vi tilgodeser i forløbene 5 ud af 6 pædagogiske læreplanstemaer:
• Sproglig udvikling
• Sociale kompetencer
• Krop og bevægelse
• Barnets alsidige, personlige udvikling
• Kulturelle udtryksformer og værdier
 
Lidt omkring det praktiske:
 
• Vi kommer med al materiale.
• Vi gør klar inden vi går på opdagelse med kroppen.
• Vi rydder op når vi har været på opdagelse med kroppen.
 
I sørger for:
• Et lokale hvor gulvet kan gøres frit.
• At finde max. 12 børn og to voksne der vil med "på opdagelse med kroppen"
 
 
Musikken
Musikken giver os mulighed for at opleve mange forskellige følelser, og vi vægter at børnene skal gøre det ”med kroppen forrest”. Derfor vil det være meget individuelt, hvor meget børnene byder ind, og måske byder de slet ikke ind før senere på dagen, hjemme hos dem selv, eller ude på legepladsen? Vi tilstræber, at musikken hjælper børnene med at bruge deres krop og fantasi, så de evt. gennem billedkunsten, og senere på dagen legen, kan udtrykke nogle af de ting, som vi synger/spiller eller danser via musikken.
 
Billedkunsten
Når børn tegner undersøger de tanker, følelser, former og bevægelser, som de har set i virkeligheden og i fantasier. Børnene tegner det de syntes er vigtigt, i det de gerne vil tegne.
Ved en bi kan det være vigtigt at få striberne med, en langhals dinosaurus får en laaaang hals, en fugl en uformelig krop, men med vinger og næb, fordi børn tegner det de ved.
Børnenes tegnemåde ændrer sig gennem barndommen. Hvis de tegner vilde kruseduller, skal vi også tegne kruseduller. Hvis vi tegner meget anderledes foran barnet, kan det tro, at det er den rigtige måde at tegne på og derfor miste lysten, når det ikke kan tegne som os.
Det samme gælder, når børnene maler med fingermaling, tusch, ja i det hele taget udtrykker sig æstetisk. Her har vi sat sansningen, og det at gå på opdagelse i materialerne i centrum. Det at mærke materialerne med fingrene, selve følelsen af materialet, se hvad der sker når når vi arbejder med materialerne og at hænderne kan bruges til at arbejde æstetisk på forskellige måder. Derfor er det færdige resultat (produktet) heller ikke i centrum i projekterne under På opdagelse med kroppen. I disse projekt er vi voksne  facilitatorer for børnene og processen. Her er det vigtige at børnene fordyber sig og at vi er praktiske grise, deler materialer ud osv. 
 
Klik videre og læs beskrivelserne om de forskellige forløb