Kursus i musik for pædagoger

Kursus i musik for pædagoger

Musik til førskolebørn i dagtilbud - kursustilbud for pædagoger
Dette tilbud er målrettet pædagoger, der mangler inspiration til, hvordan musik kan inddrages i arbejdet med at opfylde de pædagogiske læreplaner, herunder 4 af de 6 temaer: 

 

  • Sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse samt kulturelle udtryksformer. 
     

Tilbuddet er et kursus, der klæder pædagogen på til at bruge musik i hverdagen med børn. Kursets varighed aftales i fællesskab, men det vil være optimalt, hvis der er flere undervisningsgange, så der kan deles erfaringer og sparres undervejs.
 

Mål
Vi vil arbejde med, hvordan børn gennem musik kan udfolde sig i leg og samarbejde med andre.
Vi vil arbejde med, hvordan der ved hjælp af musik kan være fokus på den sproglige udvikling.
Vi vil arbejde med, hvordan musik kan understøtte børns udvikling af motoriske færdigheder.
Vi vil arbejde med, hvordan børn kan udvikle deres kulturelle udtryksformer gennem mødet med voksne, der formidler kunst og kultur.

Aktiviteter og indhold
Der kommes med bud på konkrete materialer, sange og instrumenter, der kan bruges med børn – naturligvis med udgangspunkt i at pædagogen ikke har specielle musikalske kompetencer eller færdigheder - alle kan være med!
Eksempler på konkrete materialer og instrumenter: ”Dyrenes Karneval”, ”Rygsækken”, ”Lystige børneviser”, ”Spil på Kazoo”, ”Boomwhacker Boom”, forskellige sange / rim&remser, forskellige rytmeinstrumenter, kazoos og boomwhackers.
Der er også mulighed for, at pædagogen kommer med en sang eller et musikstykke, som underviseren giver et bud på, hvordan det kan bruges kvalificeret.

Underviser
Sanne Leegaard Worm
Uddannet folkeskolelærer og har mange års erfaring med musikundervisning i primært 1.-6.klasse, men også førskolebørn og unge. Brænder for at opdrage børn til fællesskab gennem musik, være med til at udvikle børn gennem musik samt vise børn en verden og et sprog, de ikke nødvendigvis møder andre steder.

Pris

410 kr. for en lektion á 45 minutters varighed.

For yderligere oplysninger og for booking af et kursusforløb kontakt kulturskolen@vesthimmerland.dk.