Skoler og institutioner

Musik i institutioner og understøttende tilbud

Kulturskolen har et tæt samarbejde med kommunens institutioner. Vi tilbydder Musikforløb i LBO'er og børnehaver, hvor vi i dialog med jer planlægger indholdet. Varighed kan være efter jeres ønske.

Vi samarbejder med skoler omkring understøttende undervisningstilbud, som kan tænkes ind i børnenes skoledag. Det er vigtigt for os, at forløbene altid beror på et samarbejde imellem Kulturskole og skole, sådan at der altid deltager lærere og pædagoger sammen med Kulturskolens undervisere. Det giver tryghed for børnene og mulighed for optimale rammer for læring.