Talentklassen

Talentklassen
I Kulturskolen har vi Talentklassen som et tilbud til de af vores elever, der er klar til at modtage nye, større udfordringer og oplevelser i musikkens verden.
 
I Talentklassen optager vi elever, der har flair og interesse for virkelig at gå i dybden med musikkens mange facetter. Undervisningen består af rytmisk træning, udvidet undervisning på hovedinstrument, sammenspil, workshops, koncerter og projekter.
 
Undervisningen i talentklassen omfatter ugentligt: 
Individuel undervisning:
Hovedfagsundervisning ( 40 minutter)
 
Holdundervisning:
Rytmisk Træning
Sammenspil 
 
Herudover koncerter/workshops/weekendarrangementer m.v.
 
Undervisningen i holdfagene foregår om onsdagen i ALFA fra kl. ca. 16.00 og frem til først på aftenen.
 
Undervisningen i hovedfag kan evt. placeres decentralt.
  

Der er optagelsesprøve til talentklassen. Tal med din lærer hvis du er interesseret i at gå til optagelsesprøve eller kontakt Kulturskoleleder Kristian Dalgaard, krdn@vesthimmerland.dk, for yderligere information. 
Du tilmelder dig optagelsesprøven ved at sende en mail til kulturskolen@vesthimmerland.dk eller til krdn@vesthimmerland.dk.