Marchfløjte

Kulturskolen varetager instrumentalundervisningen i Kimbrergarden, og det er muligt at spille marchfløjte i Kimbrer Garden. Udover at lære at spille på instrumentet og deltage i sammenspil, vil du som gardist komme med ud og spille til en masse spændende arrangementer og festligheder.

Kimbrergarden
Kimbrergarden holder til i Garderhuset i Aars. Der er øvedage mandag. Besøg Kimbrergardens hjemmeside