Velkommen

Velkommen

 

Velkommen til Kulturskolen Vesthimmerland
Som leder af Kulturskolen, vil jeg byde dig hjerteligt velkommen på vores hjemmeside og måske som bruger af Kulturskolen. 
Hvad er Kulturskolen egentlig for en størrelse? Lad os starte med navnet.

KULTUR
Ordet kultur er latin og betyder "det dyrkede" i modsætning til ordet natur, som betyder "det fødte". Kulturbegrebet er stort set det samme, som det vi kalder dannelsesbegrebet. Dannelsesbegrebet dækker over menneskers åndelige udtryk og om de udtryksformer, som afledes af dette . Begrebet dækker i denne betydning kunst, musik, teater, litteratur o.l.

SKOLE
Ordet skole kommer af det latinske ord schola, der igen kommer af det græske ord schole, som betyder fritid. Det vil sige, fritid fra praktisk arbejde og mulighed for intellektuel udfoldelse. Med andre ord, i Kulturskolen Vesthimmerland, kan du dyrke dit åndelige udtryk i kunst, musik, teater, litteratur og det foregår i fritiden.

Kulturskolen Vesthimmerland
I kulturskolen Vesthimmerland bliver du undervist i musik, drama og billedkunst af professionelle musikere, skuespillere og billedkunstnere hvis største ambition er at åbne din egen 'kunstdannelsesrejse' og give dig nye oplevelser og nye sprog. 

Kulturskolen er for alle, både de helt små og de helt store, og dem midt imellem. Både familier og skoler. Vi er en kommunal institution, hvis fornemste opgave er at give dig mulighed for at dyrke din kunstneriske åre i din fritid. Vi forsøger at være til stede over hele kommunen og give et så bredt kulturtilbud som muligt til alle borgere. Vi forsøger også at være med til at skabe kulturelle begivenheder, der beriger og fornyer kommunen, og som gør det attraktivt at bo i Vesthimmerland, og måske endda flytte hertil. Jeg er af den overbevisning, at Kultur skaber identitet, perspektiv, indsigt og at kultur er en samlende faktor. 

Jeg håber, at Kulturskolen kan være med til at skabe liv, synlighed og trivsel i kommunen, og jeg håber, at du har lyst til at få nye oplevelser i Kulturskolen.

 

Kristian Dalgaard 
Kulturskoleleder