Udmeldelse

 

Rettidig udmeldelse

Udmeldelse sker ikke automatisk efter en undervisningssæson. Spiller man et instrument, er man som hovedregel tilmeldt undervisning, indtil man skrifligt melder sig ud. Udmeldelse fra al undervisning i Kulturskolen skal ske skriftligt til Kulturskolens kontor (gerne som e-mail), eller via udmeldelsesfunktionen på elevens profil i Speedadmin.
 
Der hæftes altid for 1. rate, når undervisningen er påbegyndt. Hvis man ønsker at udmelde sig i løbet af skoleåret, gælder følgende datoer:
 
Udmeldelse til 2. rate - senest den 9. okt., 2020
Udmeldelse til 3. rate - senest den 18. december, 2020
Udmeldelse til 4. rate - senest den 12. marts, 2021

Udmeldelse til sæson 21/22 - senest 1. juni, 2021

Særligt for billedskolen

Udmeldelse fra billedskolen og drama kan ske halvårligt, senest 18. december til undervisning i foråret.