Priser

2018/2019

Aktivitet Ugentlig undervisningstid Antal uger    Pris             
Musikalsk legestue 45 minutter 27 3 rater á 276 kr.
Minimusik 45 minutter 36 4 rater á 276 kr.
Minimusik - mit første instrument 45 minutter 36 4 rater á 432 kr.
Musik og iPad 45 minutter 36 4 rater á 254 kr.
Spil et instrument (på hold)

15 min. ene-undervisning
(30 eller 45 min. på hold)

36 4 rater á 432 kr. 
Sang/spil et instrument (ene-undervisning) 20 minutter 36 4 rater á 577 kr.
  30 minutter 36 4 rater á 866 kr.
  40 minutter 36 4 rater á 1153 kr.
Undervisning ved musikterapeut 20 minutter 36 4 rater á 577 kr.
  30 minutter 36 4 rater á 866 kr.
Voksne elever over 25 år 15 minutter 36 4 rater á 532 kr.
  20 minutter 36 4 rater á 721 kr.
  30 minutter 36 4 rater á 1081 kr.
Sammenspil for voksne 2 x 60 minutter 24 4 rater á 356 kr.
Orkesterskolen Varierende 36 4 rater á 841 kr.
Talentlinien Varierende 36 4 rater á 1414 kr.

Sammenspil for elever, der spiller et instrument
eller går til sang

45 minutter 36 4 rater á 102 kr.

Sammenspil for andre elever:

45 minutter 36 4 rater á 356 kr.
Billedskole 2 x 45 minutter 12 2 rater á 254 kr.
Drama 2 x 45 minutter 12 2 rater á 254 kr.

 

Deltagerbetaling opkræves i udgangspunktet i 4 lige store rater, der forfalder til 1. oktober, 1. december, 1. marts og 1. juni.

Læreraflysninger ud over 3 undervisningsgange på en sæson tilbagebetales.

Opkrævningerne udsendes i E-boks eller fremgår af PBS-oversigten. Kulturskolen følger Vesthimmerlands Kommunes procedure og satser for rykkerskrivelser.