MED - udvalg og personalepolitik

MED - udvalg og personalepolitik

Kulturskolens MED-udvalg

MED-udvalget består af de tillidsvalgte, AR (arbejdsmiljørepræsentant) og TR (tillidsrepræsentant), en lærerrepræsentant samt Kulturskolens ledelse. For øjeblikket består udvalget af følgende personer:

Line Mortensen (AR), Gitte Chren (TR), Mikkel Zakariasen, Kristian Dalgaard og Malene Wennerlin.

MED-udvalget sikrer medindflydelse og medbestemmelse i forhold indenfor arbejdsforhold, personaleforhold, samarbejdsforhold og arbejdsmiljøforhold. MED-udvalget arbejder kontinuerligt med områder, som berører Kulturskolen som organisation og som arbejdsplads.

Kulturskolens MED-udvalg hænger sammen med Kommunens overordnede MED-struktur og Personalepolitikker og behandler emner og afgiver høringssvar på de områder, der er relevante. Udvalget holder møde 4-5 gange om året.

Som medarbejder er man altid velkommen til at henvende sig til MED-udvalget eller de tillidsvalgte, hvis man ønsker mere information om udvalgets arbejde.