MED - udvalg og personalepolitik

MED - udvalg og personalepolitik

Kulturskolens MED-udvalg

MED-udvalget består af de tillidsvalgte, AR (arbejdsmiljørepræsentant) og TR (tillidsrepræsentant), en lærerrepræsentant samt Kulturskolens ledelse. For øjeblikket består udvalget af følgende personer:

Holger Madsgaard (AR), Morten Porsborg Rasmussen (TR) Lars Jørgensen, Kristian Dalgaard og Malene Wennerlin.

MED-udvalget sikrer medindflydelse og medbestemmelse i forhold indenfor arbejdsforhold, personaleforhold, samarbejdsforhold og arbejdsmiljøforhold. MED-udvalget arbejder kontinuerligt med områder, som berører Kulturskolen som organisation og som arbejdsplads.

Kulturskolens MED-udvalg hænger sammen med Kommunens overordnede MED-struktur og Personalepolitikker og behandler emner og afgiver høringssvar på de områder, der er relevante. Udvalget holder møde 4-5 gange om året.

Som medarbejder er man altid velkommen til at henvende sig til MED-udvalget eller de tillidsvalgte, hvis man ønsker mere information om udvalgets arbejde. 

Vesthimmerlands Kommunes personalepolitik indeholder målsætninger om Den sunde arbejdsplads, Den attraktive arbejdsplads, Den rummelige arbejdsplads og Den kompetente medarbejder og leder.

http://www.vesthimmerland.dk/kommunen/kommunen-som-arbejdsplads/personalepolitik/ 

Kulturskolen forholder sig især til tre af de fire politikker.

  • Den attraktive arbejdsplads.
  • Den sunde arbejdsplads.
  • Den rummelige arbejdsplads.