Kulturskolerådet

Kulturskolerådets opgaver og ansvar
Kulturskolerådet er rådgivende organ for Vesthimmerlands Kulturskoles ledelse.
Rådet leverer sparring og rådgivning i forhold til Vesthimmerlands Kulturskole udvikling og opgaveløsning på et strategisk niveau. Rådet har ikke kompetence i forhold til Kulturskolens økonomi og personaleforhold.

Rådet har som overordnet opgave at varetage hensynet til, at der eksisterer kvalitativt gode sammenhænge mellem Kulturskolen og øvrige interessenter. Rådet har således en central opgave med at sikre en sammenhæng i den børne-ungekulturelle indsats i Vesthimmerlands Kommune, såvel for Kulturskolens betalende brugere, som for de børn og unge der møder Kulturskolen igennem deres ungdomsuddannelse, skole eller dagsinstitution.

Kulturskolerådets sammensætning
1 medlem valg blandt Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer
3 medlemmer valgt blandt Kulturskolens forældre til musikelever
1 medlem valgt blandt Kulturskolens forældre til billedkunst- eller dramaelever
1 medlem valgt blandt Kulturskolens talentklasseelever ( skal være min. 15 år).
1 repræsentant for folkeskolens ledere i Vesthimmerlands Kommune
1 repræsentant for Vesthimmerlands Gymnasium
1 repræsentant for dagsinstitutionsområdet i Vesthimmerlands Kommune
2 repræsentanter for undervisningspersonalet i Vesthimmerlands Kulturskole

Der vælges medlemmer til Kulturskolerådet for en 2-årig periode. Der var valg til Kulturskolerådet i november 2020. 

Kontaktoplysninger på medlemmer

Styrelsesvedtægt for Kulturskolerådet 

Referater fra Kulturskolerådsmøder