Kulturskolens reglement

Skoleåret, 2016/2017

Indmeldelse hele året
Det er muligt at tilmelde sig Kulturskolens undervisning igennem hele skoleåret og det er ikke nødvendigt at gentilmelde sig instrumentalundervisning ved sæsonskifte. Vi optager som hovedregel nye elever pr. 1. juni, 29. oktober, 21. januar og 12. april. Indmeldelse foregår via vores online-tilmelding. Undervisningsåret er på 4 semestre. Hvert semester dækker 9 undervisningsgange. 1. semester starter ved sæsonstart, fredag den 19. august, 2016. Til hvert semester er der knyttet en betalingsrate. Indmeldelse sker med virkning fra førstkommende semester. 
 
Holdundervisning - husk at gentilmelde dig
Hvis man er tilmeldt et hold, f.eks. Musik og Samvær, Legestue, minimusikskole, sammenspil, m.m. skal man huske at tilmelde sig holdet igen, hvis man ønsker at fortsætte i næstkommende sæson. 
  
Ændrede kontaktoplysninger
Det er vigtigt, at du altid husker at opdatere os, hvis du ændrer mailadresse, mobilnummer o.l. Det er via disse kanaler, at vi primært kommunikerer med vores elever. Du kan sende en mail til os på kulturskolen@vesthimmerland.dk eller gentilmelde dig via hjemmesiden og derigennem oplyse ændringerne. 
 
Semesterlængder
1. semester går fra den 19. august - 27. oktober og knytter sig til betalingsrate 1, som opkræves til 1. oktober, 2016.
 
2. semester går fra den 28. oktober - 19. januar og knytter sig til rate 2, som opkræves til 1. december, 2016.
 
3. semester går fra den 20. januar - 30. marts og knytter sig til rate 3, som opkræves til 1. marts, 2017.
 
4. semester går fra den 31. marts - 16. juni og knytter sig til rate 4, som opkræves den 1. juni, 2017.
 
Rettidig udmeldelse
Udmeldelse sker ikke længere automatisk efter en undervisningssæson. Spiller man et instrument, er man som hovedregel tilmeldt undervisning, indtil man skrifligt melder sig ud. Udmeldelse fra al undervisning i Kulturskolen skal ske skriftligt til Kulturskolens kontor (gerne som e-mail), eller via udmeldelsesfunktionen på elevens profil i Speedadmin.
 
Der hæftes altid for 1. rate, når undervisningen er påbegyndt. Hvis man ønsker at udmelde sig i løbet af skoleåret, gælder følgende datoer:
 
Udmeldelse til 2. rate - senest den 5. okt.
Udmeldelse til 3. rate - senest den 11. dec.
Udmeldelse til 4. rate - senest den 4. marts
 

Priser og betalingsrater
 
Senere udmeldelse medfører, at der hæftes for næste semester og næste betalingsrate. I forbindelse med udmelding, aftales sidste undervisningsgang. 
  
Elevens fravær
Er eleven forhindret i at møde frem til undervisningen grundet sygdom eller andet, skal det meddeles direkte til elevens underviser eller til Kulturskolen kontor. 
Eleven har ikke krav på at få den forsømte undervisningsgang erstattet. Dette gælder også, hvis fraværet skyldes deltagelse i skoleudflugt, idrætsstævne eller lignende.

Underviserens fravær eller sygdom
Læreraflysninger ud over 3 gange på en undervisningssæson tilbagebetales. 
 
Aflysning af undervisning
Aflysning af undervisning sker udelukkende elektronisk ved sms-besked til eleven. Hvis man ikke ønsker at modtage afbud på denne måde, bedes man kontakte Kulturskolens kontor. Det er elevens/værgens ansvar at oplyse Kulturskolens kontor om evt. nummerændringer.

Betaling
Betalingen for Kulturskolens undervisning fordeles på 4 lige store rater som dækker de fire undervisningssemestre. Der udsendes normalvis regninger i oktober, december, marts og juni. Evt. leje vedrørende instrumenter opkræves i forbindelse med rate 2.

Rykkergebyr
Kulturskolen følger Vesthimmerlands Kommunes procedure og satser for rykkerskrivelser. Taksten for 1. rykkerskrivelse er pt. 250 kr.

Sæsonlængde
Som elev ved kulturskolen tilbydes du en fast ugentlig undervisningstid, som du i udgangspunktet følger undervisningsåret igennem. 

Undervisningsåret 2016/2017 starter torsdag den 19. august 2016 og slutter i juni 2017.

Fag som Musik og Samvær, Legestue, Minimusikskole, Billedkunst og Drama samt nogle sammenspilsfag har kortere sæsonlængde.

Undervisningsmateriale
Eleverne betaler selv for noder og andet undervisningsmateriale, som Kulturskolen ikke kan stille til rådighed.
Dog er materialeudgifter i forbindelse med billedskolen og dramalinien inkluderet i deltagergebyret.
 

 

Tillad cookies på denne hjemmeside

Denne hjemmeside bruger coockies for at forbedre din oplevelse af hjemmesiden.

Du kan altid slette coockies ved at gå til avancerede indstillinger i din browser.

Tillad ikke cookies Tillad kun funktionelle cookies Tillad alle cookies