Aflysninger/sygdom

Aflysninger/sygdom

Elevens fravær
Er eleven forhindret i at møde frem til undervisningen grundet sygdom eller andet, skal det meddeles direkte til elevens underviser eller til kulturskolen kontor. 

Eleven har ikke krav på at få den forsømte undervisningsgang erstattet. Dette gælder også, hvis fraværet skyldes deltagelse i skoleudflugt, idrætsstævne eller lignende.

Underviserens fravær eller sygdom
Læreraflysninger ud over 3 gange i løbet af skoleåret fratrækkes den efterfølgende betalingsrate eller refunderes ved afslutningen af undervisningsåret.

OBS! Ved aflysninger får elever og værger besked via SMS og e-mail. Det er elevens/værgens ansvar at oplyse Kulturskolens kontor ændringer i kontaktinformationerne. Alternativt kan ændringer indtastes direkte via elev login til Speedadmin.