Aflysninger/sygdom

Aflysninger/sygdom

Elevens fravær
Er eleven forhindret i at møde frem til undervisningen grundet sygdom eller andet, skal det meddeles direkte til elevens underviser eller til kulturskolen kontor. 

Eleven har ikke krav på at få den forsømte undervisningsgang erstattet. Dette gælder også, hvis fraværet skyldes deltagelse i skoleudflugt, idrætsstævne eller lignende.

Underviserens fravær eller sygdom
Læreraflysninger ud over 3 gange på 4 semestre refunderes eleven ved afslutningen af undervisningsåret. OBS! Ved aflysninger får eleverne besked på mobiltelefonen, hvis de ved tilmelding har givet tilsagn om, at denne form for aflysning accepteres. Det er elevens/værgens ansvar at oplyse Kulturskolens kontor om evt. nummerændringer. Alternativt kontaktes elevens skole.