Kulturskolens reglement

Skoleåret, 2021/2022

Indmeldelse hele året
Det er muligt at tilmelde sig Kulturskolens undervisning igennem hele skoleåret og det er ikke nødvendigt at gentilmelde sig instrumentalundervisning ved sæsonskifte. Vi optager som hovedregel nye elever pr. 1. juni, primo november, medio januar og medio april. Indmeldelse foregår via vores online-tilmelding. Undervisningsåret er på 4 perioder. Hver periode dækker 9 undervisningsgange. 1. periode starter ved sæsonstart, fredag den 27. august, 2021. Til hver periode er der knyttet en betalingsrate. Indmeldelse sker med virkning fra førstkommende periode. 
 
Holdundervisning - husk at gentilmelde dig
Hvis man er tilmeldt et hold, f.eks. Musik og Samvær, Legestue, minimusikskole, sammenspil, m.m. skal man huske at tilmelde sig holdet igen, hvis man ønsker at fortsætte i næstkommende sæson. 
  
Ændrede kontaktoplysninger
Det er vigtigt, at du altid husker at opdatere os, hvis du ændrer mailadresse, mobilnummer o.l. Det er via disse kanaler, at vi primært kommunikerer med vores elever. Du kan sende en mail til os på kulturskolen@vesthimmerland.dk eller gentilmelde dig via hjemmesiden og derigennem oplyse ændringerne. 
 
Periodelængder 2021/2022
1. periode går fra den 27. august - 4. november og knytter sig til betalingsrate 1, som opkræves til 1. oktober, 2021.
 
2. periode går fra den 5. november - 20. januar og knytter sig til rate 2, som opkræves til 1. december, 2021.
 
3. periode går fra den 21. januar - 31. marts og knytter sig til rate 3, som opkræves til 1. marts, 2022.
 
4. semester går fra den 1. april - 20. juni og knytter sig til rate 4, som opkræves den 1. juni, 2022.
 
Rettidig udmeldelse
Udmeldelse sker ikke længere automatisk efter en undervisningssæson. Spiller man et instrument, er man som hovedregel tilmeldt undervisning, indtil man skrifligt melder sig ud. Udmeldelse fra al undervisning i Kulturskolen skal ske skriftligt til Kulturskolens kontor (gerne som e-mail), eller via udmeldelsesfunktionen på elevens profil i Speedadmin.
 
Der hæftes altid for 1. rate, når undervisningen er påbegyndt. Hvis man ønsker at udmelde sig i løbet af skoleåret, gælder følgende datoer:
 
Udmeldelse til 2. rate - senest den 9. oktober, 2021
Udmeldelse til 3. rate - senest den 17. december, 2021
Udmeldelse til 4. rate - senest den 11. marts, 2022

Udmeldelse til sæson 22/23 - senest 1. juni, 2022

Særligt for billedskolen:

Udmeldelse fra billedskolen og drama kan ske halvårligt, senest 17. december 2021 til undervisning i foråret 2022.


 
Priser og betalingsrater
 
Senere udmeldelse medfører, at der hæftes for næste semester og næste betalingsrate. I forbindelse med udmelding, aftales sidste undervisningsgang. 
  
Elevens fravær
Er eleven forhindret i at møde frem til undervisningen grundet sygdom eller andet, skal det meddeles direkte til elevens underviser eller til Kulturskolen kontor. 
Eleven har ikke krav på at få den forsømte undervisningsgang erstattet. Dette gælder også, hvis fraværet skyldes deltagelse i skoleudflugt, idrætsstævne eller lignende.

Underviserens fravær eller sygdom
Vi underviser som hovedregel vores elever 36 undervisningsgange i løbet af et skoleår, men da vores undervisere er engagerede mennesker og har mange opgaver i Kulturskoleregi, kan vi blive nødt til at aflyse undervisningsgange. Hvis undervisning aflyses af anden arbejdsmæssig grund tilbagebetales undervisningsgangen. 

Kulturskolen kan også aflyse undervisningen i forbindelse med en undervisers sygdom. Ved længerevarende sygdom, forsøger vi at vikardække undervisningen. Undervisningsgange som aflyses i forbindelse med sygdom erstattes ikke. Hvis undervisningen aflyses mere end tre gange, tilbagebetaler vi de aflyste undervisningsgange der ligger ud over tre gange. 

 
Aflysning af undervisning
Aflysning af undervisning sker udelukkende elektronisk ved sms-besked til eleven. Hvis man ikke ønsker at modtage afbud på denne måde, bedes man kontakte Kulturskolens kontor. Det er elevens/værgens ansvar at oplyse Kulturskolens kontor om evt. nummerændringer.

Betaling
Betalingen for Kulturskolens undervisning fordeles på 4 lige store rater som dækker de fire undervisningsperioder. Der udsendes som regel regninger i oktober, december, marts og juni. Evt. leje vedrørende instrumenter opkræves i forbindelse med rate 2.

Rykkergebyr
Kulturskolen følger Vesthimmerlands Kommunes procedure og satser for rykkerskrivelser. Taksten for 1. rykkerskrivelse er pt. 250 kr.

Sæsonlængde
Som elev ved kulturskolen tilbydes du en fast ugentlig undervisningstid, som du i udgangspunktet følger undervisningsåret igennem. 

Undervisningsåret 2021/2022 starter fredag den 27. august 2021 og slutter i juni 2022.

Fag som Musik og Samvær, Legestue, Minimusikskole, Billedkunst og Drama samt nogle sammenspilsfag har kortere sæsonlængde.

Undervisningsmateriale
Eleverne betaler selv for noder og andet undervisningsmateriale, som Kulturskolen ikke kan stille til rådighed.
Dog er materialeudgifter i forbindelse med billedskolen og dramalinien inkluderet i deltagergebyret.